Mixed Methods

Mixed methods værksteder

Det er let at blive enige om, at vi både skal arbejde kvantitativt og kvalitativt. Men det er meget forskellige standarder for videnskab, og meget forskellige slags praksis, hverdagsliv, karriere og vilkår.

Vi holder møder med forskere, der står i det skisma, hvor vi sammen udforsker deres dilemmaer og håb.

En første skitse til hvordan vi gør, kan du læse her: