UC-CARE

Bekæmpelse af antibiotikaresistens: Standarder, vidensformer og teknologier i almen medicinsk praksis, v/ Mads Bank

Projektet er en del af det tværdisciplinære forskningscenter UC-Care, som søger at udvikle viden og redskaber til at bekæmpe antibiotikaresistens hos mennesker og dyr. Der tages udgangspunkt i almen medicinsk praksis, og hvordan de vidensformer og standarder, som formidles i kliniske vejledninger, interagerer med de vidensformer og standarder, der formidles og forhandles i den praktiserende læges møde med den enkelte patient, dennes kropslighed, selvforståelse og hverdagsliv. I samarbejde med Dansk Selskab for Almen Medicin er intentionen at åbne op for nye overvejelser vedrørende anvendelse og implementering af kliniske vejledninger.

Læs mere ->