Konferencer

Standarder, Subjekter og Styring - 24. april, 2015


Behandling, uddannelse og sundhed er eksempler på områder, hvor vi i stigende grad bruger standarder til at styre praksis.

Brugen af standarder er med til at danne vores subjektivitet som professionelle og brugere, vores selvopfattelse, forventninger, vaner og håb. Det sætter os under pres, skaber potentialer, udfordrer forestillinger om viden.

Med konferencen ønsker vi at skabe øget dialog mellem forskning og praksis. Vi vil præsentere vores forskning og diskutere, hvordan subjekter og standarder gensidigt danner hinanden - i skole-, familie og ungdomsliv, i rusmiddelbehandling og med selvmonitorerings-apps. Og vi vil bruge dette som afsæt for en bredere samtale om, hvad forskningens rolle bør være i udviklingen af nye standarder og praksisser.

Program

09:00 - 09:15 Ankomst/kaffe
09:15 - 10:00 Fælles introduktion
10:00 - 10:15 Pause
10:15 - 12:00 Forskningsprojekter - lang workshop*
12:00 - 13:00 Frokost
13:00 - 13:40 Forskningsprojekter - kort workshop*
13:40 - 14:20 Forskningsprojekter - kort workshop*
14:20 - 14:30 Pause
14:30 - 15:30 Fælles debat med panel - om den kvalitative forsknings rolle i udviklingen af nye standarder og praksisser.

15:30 - Champagne m.m!

Paneldeltagere: Jette Kofoed (lektor, Institut for Uddannelse og Pædagogik, AU), Uffe Juul Jensen (professor, Institut for Kultur og Samfund, AU), Lene Tanggaard Pedersen (professor, Institut for Kommunikation, AAU), Frank Ebsen (forskningsleder, professionshøjskolen Metropol), Ole V. Rasmussen (Chef, Center for Børn og Ungerådgivning, Ballerup Kommune).


Moderator: Torben Elgaard Jensen (professor, Institut for Læring og Filosofi, AAU)

*Hver deltager vælger deltagelse heunder i workshop om ét forskningsprojekt i lang version (fra 10:15 - 12:00) - samt korte workshops om de to øvrige forskningsprojekter (henholdsvis 13:00 - 13:40 og 13:40 - 14:20).

OBS: Det er kun nødvendigt at tilmelde sig en enkelt lang workshop. Så er man automatisk deltagende i de resterende workshops' korte udgaver.

 

Tilmelding til konference og en specifik lang workshop

-Børn og unge - almene standarder og særlige vilkår, v/Jytte Bang og Sofie Pedersen

Tilmelding til workshop om børn og unge


-Brugerdrevne standarder i socialt arbejde, v/Morten Nissen, Mads Bank, Katrine Barington og Søren Bjørn Larsen

Tilmelding til workshop on brugerdrevne standarder 


-Selvmonitorering og personlig livsførelse, v/Lasse Meinert Jensen og Jon Kevin Staal

Tilmelding til workshop om selvmonitorering 

_________

Hvis den ønskede workshop er fyldt op, kan du skrive dig på venteliste gennem det følgende link:

https://auws.au.dk/venteliste