KONFERENCE 24. APRIL 2015:

STANDARDER, SUBJEKTER OG STYRING

 

Behandling, uddannelse og sundhed er eksempler på områder, hvor vi i stigende grad bruger standarder til at styre praksis.

Brugen af standarder er med til at danne vores subjektivitet som professionelle og brugere, vores selvopfattelse, forventninger, vaner og håb. Det sætter os under pres, skaber potentialer, udfordrer forestillinger om viden.

 

Med konferencen ønsker vi at skabe øget dialog mellem forskning og praksis. Vi vil præsentere vores forskning, og diskutere hvordan subjekter og standarder gensidigt danner hinanden - i skole-, familie og ungdomsliv, i rusmiddelbehandling og med selvmonitorerings-apps. Og vi vil bruge dette som afsæt for en bredere samtale om, hvad forskningens rolle bør være i udviklingen af nye standarder og praksisser.

 

På konferencen vil der præsenteres forskning fra følgende af SUBSTANce's delprojekter:

 

Børn og unge - almene standarder og særlige vilkår, v/Jytte Bang og Sofie Pedersen (http://substance.au.dk/projekterne/boern-og-unge/)

Her udforskes, hvordan nogle børn og unge selv er med til at etablere, forme og forhandle standarder for normalitet. De har forskellige sociale og kulturelle vilkår, og de tilhører to aldersgrupper, der befinder sig ved vigtige overgange mellem institutioner og deres udviklingskrav. Her følges børnene i hverdagslivets kontekster. Der stilles skarpt på, hvordan deres forhandling af en ‘normal' udvikling trækker på forskellige ressourcer og idealer og danner dem forskelligt - i helt konkrete situationer (mikro-genese).

 

Brugerdrevne standarder i socialt arbejde, v/Morten Nissen, Mads Bank, Katrine Barington, Søren Bjørn Larsen og Lisa Tahara (http://substance.au.dk/projekterne/brugerdrevne-standarder/)

I en dansk provinsby implementeres en model for socialt arbejde med unge stofbrugere, der er udviklet på en institution i København. Vi har studeret denne institution, og nu følger vi, hvordan dens arbejde bliver til en ‘model', der bruges et andet sted. Modellen går ud på, sammen med brugerne, at fremstille fortællinger om ‘det gode liv' med (eller uden) rusmidler. Vi samarbejder tæt med socialarbejderne i kortlægning og analyse af, hvordan sådanne standarder dannes, hvad de betyder for de unge, og hvordan de ‘oversættes' mellem forskellige steder.

 

Selvmonitorering og personlig livsførelse, v/Lasse Meinert Jensen og Jon Kevin Staal (http://substance.au.dk/projekterne/selvmonitorering/)

"Self-tracking" er metoder, hvor en person løbende måler et eller flere forhold ved sin krop, sind, eller sine aktiviteter, ved brug af redskaber der indsamler data. I psykologi betegnes sådanne løbende målinger ofte som "selv-monitorering". Dette projekt ser på self-tracking  i smartphone applikationer og søger at kaste lys over, hvordan vi omsætter disse teknikker i vores daglige livsførelse; samt hvilke nye personlige standarder vi danner derved. Empirisk undersøges dette i samarbejde med Københavns Kommunes Minvej-projekt, en socialpsykiatrisk indsats hvori psykisk sårbare borgere udstyres med en recovery-orienteret selv-monitorerings app.

Arrangementer

Ingen arrangementer fundet.

Billeder fra åbningsreceptionen

Billeder fra åbningsreceptionen