Psykosocialt arbejdsmiljø

Psykosocialt arbejdsmiljø - kortlægning og intervention fra STS og proces-organisationsteoretiske perspektiver /v Johan Simonsen Abildgaard

Projektet omhandler interventioner til forbedring af det psykosociale arbejdsmiljø. Konceptuelt beskæftiger jeg mig med hvad psykosocialt arbejdsmiljø er for et konstrukt, specifikt illustreret fra et STS (science technology and society) perspektiv hvor fokus kommer på effekten af måleredskaber (tjeklister og spørgeskemaer) og hvordan disse standardiserer og producerer specifikke trivselssubjektiviteter. Endvidere beskræftiger projektet sig med evalueringen af en specifik arbejdsmiljø indsats fra forskellige kvantitative såvel som kvalitative perspektiver, for at belyse de nuancer on forskellige virkeligheder, som forskellige metoder og tilgange producerer.