Strategi-implementering gennem ledelsesudvikling

Strategi-implementering gennem ledelsesudvikling, v. Lone Christensen (CBS/Institut for ledelse, politik og filosofi)

Projektet undersøger hvordan en ledelsesreform i et ministerium gennemføres med det formål at understøtte strategi-implementering. Ledelsesreformen består af 1) udviklingen af nye standarder for ledelse, som vurderes relevant for implementering af strategien, og som efterfølgende fungerer som målestok/styrepind i den enkelte leders aktuelle kompetencer og kompetenceudvikling. Og 2) forskellige refleksive samtaler, hvor lederne sammen og individuelt forholder sig til, hvad de nye standarder og de strategiske mål skal betyde for deres ledelsespraksis. Fokus er på hvordan de 2 forskellige ’styringsformer (standarder og refleksive samtaler) samlet set bidrager til implementering, og hvordan det opleves og forhandles af de forskellige aktører.